Opdracht voor 17 april

 

Bespreek een aantal controles die Meltzoff & Moore, 1977 in hun experiment ingebouwd hebben en de alternatieve verklaringen die ze hiermee bij voorbaat willen uitsluiten.

 

In hoeverre vind je hun resultaten overtuigend genoeg om te kunnen concluderen dat baby’s (in de eerste weken na hun geboorte) kunnen imiteren. Beargumenteer je antwoord en noem eventueel extra controle-condities (bedenk ze zelf of haal ze uit de commentaren of eventueel uit aanvullende literatuur).