Cognitieve Ontwikkeling BO-20, 2008-2009, 5 EC.

Cošrdinatie: Maartje Raijmakers, m.e.j.raijmakers@uva.nl, kamer A7.23

Docenten: Maartje Raijmakers, m.e.j.raijmakers@uva.nl, kamer A7.23
Dorothy Mandell (teaching in English)
Richard Ridderinkhof (college veroudering)

Werkgroepdocenten: Nina Draaisma (A.K.Draaisma@uva.nl), Stephen Brown (S.B.R.E.Brown@uva.nl)

Rooster colleges: maandag 01-09-08 t/m 20-10-08, 9.00 – 11.00 uur (zaal E)

Rooster werkgroepen: donderdag 04-09-08 t/m 23-10-08 (tijd en plaats afhankelijk van de indeling; zie blackboard van Werkgroepen Ontwikkelingspsychologie WOP)

Tentamen: vrijdag 24 oktober, 13:15 uur. Locatie: IWO BLAUW.

Email vragen en opmerkingen: je WOP-docent A.K.Draaisma@uva.nl of S.B.R.E.Brown@uva.nl

Tentamenstof:

á      Inhoud van alle colleges en werkgroepen!

á      Literatuur (artikelen downloaden via blackboard)
NB: lees voor aanvang van het college de bijbehorende literatuur. Ook in de werkgroepen wordt er vanuit gegaan dat je alle literatuur van die week gelezen hebt (niet alleen wat in de syllabus staat).

o      Goswami, U. (2008). Cognitive Development: The Learning Brain. Sussex, NY: Psychology Press. p. 1 - 444.

o      Hetherington, E. M. & Park, R. D. (2006). Child Psychology: A Contemporary viewpoint. H1: Themes, Theories, and Methods. p. 3 - 44. (Propedeuseboek ontwikkelingspsychologie 2006/2007; NB: 6de editie).

o      Beilin. H. (1992). Piaget's enduring contribution to developmental psychology. Developmental Psychology, 28, 191-3)4.

o      Wellman, H. M., Cross, D., & Watson, J. (2001). Meta-analysis of theory-of-mind development: The truth about false belief. Child Development, 72, 655–684.

o      J.F. Cantlon, E.M. Brannon, E.J. Carter and K.A. (2006) Pelphrey, Functional imaging of numerical processing in adults and 4-y-old children, PLoS Biol 4, p. 844-854.

o      Elman, J. (2004). An alternative view of the mental lexicon. Trends in Cognitive Sciences , 8(7), 301-306.

o      Nelson, C. A. (1995). The Ontogeny of Human Memory: A Cognitive Neuroscience Perspective. Developmental Psychology, Vol. 31, No. 5, p. 723.

o      Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. L. (1989). Delay of gratification in children. Science, 244, 933–938.

o      Kramer et. al (1999). Ageing, fitness and neurocognitive function. Nature, 400, 418-419.

o      Cees Jonker (2002). Dementie: ziekte of veroudering? Neuropraxis, 6, p.185-190.

o      Reuter-Lorenz (2002). New visions of the aging mind and brain, TRENDS in Cognitive Sciences 6(9), p. 394-400.

Opdrachten: Alle opdrachten behorend bij het college zijn deel van de werkgroepen

Tentamenregeling: Voor de eindbeoordeling geldt het cijfer van het tentamen. Studenten die in 2007-2008 reeds een voldoende voor de opdrachten hadden, krijgen met het behalen van het tentamen 6 EC. Honoursstudenten doen een aanvullende opdracht voor 1,5 EC extra. Neem hiervoor contact op met Maartje Raijmakers (m.e.j.raijmakers@uva.nl).

 

 

 

 

 

 

ROOSTER

 

Ma 1 sept: Introductie programmagroep OPS (Maartje Raijmakers)

Literatuur: Goswami H 11, p. 373 – 398 + Hetherington & Park (2006), p. 3 - 44 + Beilin (1992). Lees deze literatuur voor aanvang van de werkgroep op donderdag!

Inhoud

á      Theorie‘n van cognitieve ontwikkeling: korte introductie.

á      Introductie basisprogramma van de specialisatie ontwikkelingspsychologie.

á      10:00H – 11:30H Rondgang langs docenten OPs en koffie/thee op de 7de verdieping.

 

Ma 8 sept: Infancy (Maartje Raijmakers)

Literatuur: Goswami (2008) H1, H2, H3.

Inhoud: Ontwikkeling in de babyjaren: kennis en begrip van de omgeving: recente inzichten in relatie tot Piagetiaanse theorievorming.

 

Ma 15 sept: Conceptual Development, Mental Representations, Theory of Mind (Dorothy Mandell)

Literatuur: Goswami (2008) H4, H7 + Wellman, H. M., Cross, D., & Watson, J. (2001).

Inhoud: Conceptual Development, Mental Representations, Theory of Mind.

 

Ma 22 sept: Language Development (Maartje Raijmakers)

Literatuur: Goswami (2008) H5, H10 + Cantlon et al. (2006).

Inhoud: Normale ontwikkeling van het taalvermogen. Fonologie (klankleer, relatie woord en klanken), fonetiek (productie en perceptie van taalklanken), syntaxis (grammatica) en semantiek (betekenis). Verder ook normale ontwikkeling van rekenen en lezen.

 

Ma 29 Sept: Reasoning and connectionism (Maartje Raijmakers)

Literatuur: Goswami (2008) H6 + Elman (2004) + H 11: 399 – 417.

Inhoud: Ontwikkeling van proportioneel redeneren, strategie-analyse. Connectionisme: computationele modellen van een mechanisme van ontwikkeling.

 

Ma 6 okt: Memory (Dorothy Mandell)

Literatuur: Goswami (2008) H8 + Nelson, C. A. (1995).

Inhoud: Normal development of memory.

 

Ma 13 oktober: Executive functions (Dorothy Mandell)

Literatuur: Goswami (2008) H9 + Mischel, W. (1989).

Inhoud: Development of executive functions, such as cognitive control; In addition, metacognition and reasoning.

 

Ma 20 okt: Aging (Richard Ridderinkhof)

Literatuur:

 

Tentamen: Vrijdag 24 oktober 13-15 uur. Locatie: IWO BLAUW.

Hertentamen: wordt nog bekend gemaakt.